Vydavatelství Ing. Petr Baštan

Wellnerova 7, 779 00 Olomouc, IČO 60309814, DIČ CZ5908071862, tel.,fax: 585 750 810, tel.: 585 750 811, GSM: 774 774 280, 774 774 281,  e-mail: distribuce@agrarniobzor.cz       ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                             

NOVINY    PUBLIKACE    OBJEDNÁVKA    

PŘEDPLATITELSKÉ BALÍČKY

 

Vážení čtenáři, obchodní přátelé,

            představujeme vám moravskoslezský měsíčník Agrární obzor.

           Agrární obzor je určen všem zemědělským podnikům, farmářům, ostatním zemědělským subjektům, službám a firmám zemědělsko-potravinářského komplexu.

               Náklad novin je v rozmezí 4000-5000 ks. Pohyblivost je dána zvýšeným nákladem při příležitosti významných zemědělských výstav a akcí v oblasti Moravy a Slezska.

            Distribuce formou předplatného, částečně i bezplatně probíhá cíleně dle vybudované databáze zemědělských subjektů, firem, organizací atd., které mají co společného se zemědělskou problematikou.

           Výhodou tohoto moravskoslezského regionálního periodika je pro mnohé z vás možnost oslovení čtenářů, obchodních partnerů aj. účelnějším způsobem než v celostátním tisku. Domníváme se a dosavadní pětiletá praxe Agrárního obzoru potvrzuje, že i regionální zemědělské periodikum je na novinovém trhu potřebné a má svůj nesporný význam.

           Nabízíme vám možnost prezentace formou plošné a řádkové inzerce, odborných článků, reportáží aj. na základě vašich představ a potřeb.

           Vedle toho si vás dovolujeme požádat také o spolupráci při poskytování odborných článků, příspěvků a jiných informací, které přispějí k celkovému zkvalitnění obsahové úrovně tohoto periodika v zájmu všech, kteří na agrárním trhu v oblasti Moravy a Slezska působí.

             Do budoucna uvažujeme o postupném rozšíření Agrárního obzoru o přílohu Moravský Venkov. Máme zájem cíleně oslovit obecní úřady a čtenáře na venkově, neboť zemědělství a venkov patří k sobě. V toto směru chceme být zajímavější i pro naše obchodní partnery, inzerenty aj.

           Závěrem si vám dovolujeme nabídnout předplatné Agrárního obzoru. Věříme, že náš měsíčník se může stát vaším budoucím pravidelným periodikem, ve kterém naleznete řadu zajímavých a potřebných informací z oblasti zemědělství a venkova.

 

                                                                                                                                                                                                                         Ing. Petr Baštan

                                                                                                                                                                                                                               vydavatel